Přepisy starých písem a korektury

Přepis textů psaných novogotickým písmem

S německým novogotickým písmem (novogotickou kurzívou a polokurzívou, v německé verzi Kanzleischrift a Kurentschrift), se nevyhnutelně setká každý, kdo se bude zabývat studiem písemností pocházejících z doby od 16. století do téměř poloviny 20. století. Kurentem se v českých zemích psaly až do období národního obrození i české texty, poté převážilo písmo humanistické. Německé texty jsou obvykle psány kurentem až do konce 2. světové války.

Čtení starých textů má svá specifika. Zakázku mohu přijmout pouze v případě, že je text čitelný a zákazník dodá kvalitní scan písemnosti. Je nutné mít na paměti, že každý text je jinak náročný na čtení. Každý pisatel má svůj individuální styl a může se stát, že některé pasáže, zkratky, značky či podpisy nebude možné přes veškerou snahu a vynaložený čas rozluštit. Při zpracování textu záleží dodací lhůta na individuální domluvě se zákazníkem.

Korektury česky psaných textů

Korektura textu pro mě neznamená pouze to, že vám opravím hrubky. Svědomí by mi nedovolilo nechat v textu krkolomnosti, když je umím nahradit příjemně plynoucími větami. Navrhuji místo opakujících se slov vhodná synonyma. Prostě upravuji vše, co může vašemu textu uškodit. Při tom všem samozřejmě ctím a zachovávám váš styl psaní, takže se nemusíte bát, že byste svůj text po korektuře nepoznali.

Ceník

Přepis z kurentu a dalších novogotických písem 1,80 Kč/slovo
Přepis velmi krátkých textů (do 1/2 NS) 250 Kč/hod
Překlad přepisovaného textu 380 Kč/NS
Korektury a stylistické úpravy českého textu:
– přímo v textu (Word nebo web s přístupem)70 Kč/NS
– opravy formou poznámek (PDF nebo web bez přístupu)85 Kč/NS

Sleva při větším množství možná po domluvě.

Kalkulace ceny předem samozřejmostí.

Normostrana (NS) = 1800 znaků včetně mezer.

Reference

Díky digitalizaci archivů jsem měl možnost zjistit více o svých předcích v rámci Rakouského mocnářství, ale potřeboval jsem někoho kdo listiny z roku 1810 – 1844 dokáže přečíst vcelku. S Lucií je radost pracovat. Mohu jí děkovat za vzorně provedené přepisy listin z kurentu do němčiny a jejich následné překlady do češtiny, vždy v zadaném termínu a s potřebným vhledem do událostí, což velmi pomohlo mému genealogickému bádání.

Jakub Friedl, Frýdek-Místek

S paní Votrubcovou jsem velmi spokojen. Překlady jsou kvalitní. Veškeré zkratky jsou rozepsané a vysvětlené. Špatná čitelnost textu pro ni není žádnou překážkou. Spolupracujeme spolu již delší dobu. Proto ji mohu jen a jen doporučit!

Ladislav Kovács, Náchod

Lucka je neskutečně flexibilní a spolehlivá. Bez problemů se přizpůsobí vašim požadavkům. Odvedla skvělou práci v extrémně krátkém čase a udělala i věci navíc, které mě ani nenapadly. Nezalekne se wordpressu. S výsledkem jsem byla moc spokojená. Pro mě rozhodně profesionálka, které budu šoupat další texty, když budu chtít, ať jsou čárky tam, kde mají být. Díky, Luci!  

Mgr. Irena Lištiaková
http://irenalistiakova.cz/
https://www.psl.cz/bud-sva/

S Lucií spolupracujeme přes deset let. Napsala mnoho odborných textů na panelech našich expozic a u všech panelů dělala korektury. Kromě webu dělá korektury všech našich oficiálních i neoficiálních textových výstupů. Je spolehlivá a rychlá, za celou dobu naší spolupráce jsme neměli jediný problém. 

Ing. Richard M. Sicha,
ředitel Muzea K-S 14 „U cihelny“
http://cihelna.militaryclub.info/
http://www.celnici.militaryclub.info/

Lucka se stará o webovky našeho mateřského centra, především o texty, včetně korektur, upravování a vkládání fotek a rezervační systém. Je rychlá a spolehlivá a moc dobře se s ní spolupracuje.

Ing. Ida Svobodová 
https://www.lewandulka.cz/

Napište mi

Odeslat